Dreigende sloop Kruisweg 1

De historische tuinderswoning aan de Kruisweg 1 in Naaldwijk dreigt ten prooi te vallen aan de slopershamer. Het college van B&W heeft – in antwoord op vragen van D66 – laten weten dat het niet open staat voor het opnieuw laten beoordelen voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst.

Recent hebben wij als historische vereniging kunnen aantonen dat de tuinderswoning zeldzamer is dan de tuinderwoningen die in het verleden op de monumentenlijst zijn geplaatst. Deze argumenten zijn recent door de Monumentencommissie onderschreven en deze heeft laten weten positief tegenover een monumentenstatus te staan. Nu blijkt dus dat B&W hier niet in mee wil gaan.

Het college houdt vast aan de inventarisatie van historisch waardevolle objecten uit 2007. Toen werd Kruisweg 1 niet beschermingswaardig geacht. Een onderzoek heeft in 2014 geleid tot een positief antwoord op het initiatief voor sloop en nieuwbouw op dit perceel, aldus het college. De initiatiefnemer heeft vervolgens het perceel en de opstallen aangekocht en begin 2016 een nieuwbouwplan ontwikkeld in overleg met de Welstandscommissie. Voor de bouw van een nieuwe woning is op 27 juli een concrete aanvraag ingediend.

Als historische vereniging zijn wij zeer teleurgesteld over het standpunt van het college. Hier dreigt weer een waardevol monument te verdwijnen; helaas geen unicum in het Westland. Mocht de nieuwe eigenaar de plannen willen doorzetten, dan zal onze vereniging zich sterk maken om het tij alsnog te keren, o.a. door bezwaar te maken tegen de verleende bouwvergunning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML tags en attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>